Вигравай щомісяця Ексклюзивний тур в Карпати на двох
1. Придбай будь-який продукт
ТМ Farm Fresh
2. Сфотографуй та збережи чек, який засвідчує покупку (на фото має бути видно вибиті акційні пропозиції, дата купівлі та номер чеку)
3. Надішли організатору Акції фото чеку на Viber за номером телефону
+380 67 364 42 73

Офіційні правила

участі у Акції під умовною назвою

«Свіже смакуй – ексклюзивно мандруй»

(надалі – Правила)

 

Дані Правила визначають офіційні умови проведення Акції під умовною назвою «Свіже смакуй – ексклюзивно мандруй» (надалі – Акція)

 

 1. Загальні положення

1.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «Радивилівмолоко», що знаходиться за адресою: вул. Старики 58 б, 35541, с. Крупець, Радивилівський р-н., Рівненська обл., Україна, тел.: +380 362 401 001; факс: +380 3633 4 28 51 код  в ЄДРПОУ 31259168 (надалі «Організатор/Виконавець Акції, «Свіже смакуй – ексклюзивно мандруй»).

1.2. Ця Акція не є лотереєю та азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться на безоплатних засадах для учасників Акції.

 

 1. Територія проведення Акції 

2.1. Акція проводиться на території реалізації продукції ТМ Farm Fresh.

 

 1. Період проведення Акції

3.1. З 02 Березня 2020 року до 31 Травня 2020 року, (надалі – «період проведення Акції»). Останній день Акції – 23 год. 59 хв. (за київським часом) 31 Травня 2020 року.

 

 1. Учасники Акції

4.1. До участі у Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років (далі – Учасники).

4.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь:

– працівники та представники Організатора/Виконавця Акції;

– особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років.

4.3. Статус учасника Акції набуває фізична особа, яка:

– відповідає умовам визначених п. 4.2 цих Правил;

– виконала умови Акції описані в п. 8 цих Правил.

 

 1. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила Акції

5.1. Правила розміщуються на сайті https://farmfresh.com.ua (надалі – Сайт) у межах періоду проведення Акції, а також у глобальній мережі інтернет у Facebook на офіційній сторінці Farm Fresh, розділ «Нотатки».

5.2. Інформування та консультації про умови Акції надаватимуться в інформаційному центрі ТОВ «Радивилівмолоко» (гаряча лінія 0 800 210 330).

5.3. Правила Акції набувають чинності з дати їх оприлюднення на сайті https://farmfresh.com.ua і у глобальній мережі інтернет у Facebook на офіційній сторінці Farm Fresh, розділ «Нотатки». Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом всього строку проведення Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

 

 1. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про результати Акції

6.1. Інформування Учасників Акції про результати Розіграшу місяця проводиться шляхом розміщення результатів у глобальній мережі інтернет на Сайті, а також у Facebook на офіційній сторінці Farm Fresh.

6.2. Переможця Акції, Організатор Акції, повідомлятиме про право отримати Подарунок – тижневий тур “Ексклюзивні Карпати” на двох + брендована продукція способом особистого повідомлення або іншим засобом зв’язку, що відоме Організатору Акції від Переможця. 

 

 1. Подарунковий фонд Акції

7.1. Учасникам Акції надається можливість отримати в рамках проведення Акції Подарунки:

 • Подарунок місяця – тижневий тур “Ексклюзивні Карпати” на двох + брендована продукція (надалі Подарунок). Сертифікат на тижневий тур “Ексклюзивні  Карпати””, мається на увазі 1 (один) сертифікат для Переможця Акції на здійснення мандрівки від туроператора «Молодіжний туризм».

Можливість отримати Подарунок надається Переможцю Акції у разі виконання умов, передбачених п. 8. цих Правил і дотримання умов прописаних в п. 4 цих Правил.

Переможець для отримання Подарунка повинен надати підтверджувальні документи, які засвідчують особу – паспорт, назвати номер телефону та передати переможний чек.

Переможець Акції повинен, самостійно, протягом 30 днів, з моменту отримання сертифікату, узгодити з туроператором «Молодіжний туризм» період відпочинку – 5-11.07, 16-22.08.

Організатор/Виконавець Акції відповідальність за якість надання послуг під час відпочинку не несе.

 

 1. Умови участі у Акції

8.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:

8.1.1. Придбати будь-який продукт ТМ Farm Fresh;

8.1.2. Сфотографувати чек, який засвідчує покупку та зберегти чек (на фото має бути чітко видно вибиту позицію продукту ТМ Farm Fresh, дату купівлі та номер чеку);

8.1.3. Надіслати Організатору Акції фото чеку на Viber за номером телефону 0673644273.

Увага! При надсиланні фото обов’язково вказуйте контактні дані (ПІБ особи, номер мобільного телефону, регіон проживання).

 

 1. Порядок визначення переможця

9.1. Визначення Переможця Акції, що здобуває право на отримання Подарунку місяця визначених в п. 4 і в п. 8 цих Правил, відбувається до 07 числа наступного місяця шляхом випадкового вибору серед всіх Учасників, що брали участь в Акції відповідно до п. 3 цих Правил, за допомогою сервісу random.org.

9.2. Організатор Акції залишає за собою право самостійно визначати склад комісії, що бере участь у визначенні Переможців Акції. За результатами виборів Переможців Акції складається Протокол Акції, в якому Комісія фіксує основного переможця і два резервних, тобто три перших учасників акції обраних шляхом випадкового вибору серед всіх Учасників, що брали участь в Акції, за допомогою сервісу random.org.

9.3. Організатор Акції гарантує об’єктивність визначення Переможця Акції.

 

 1. Порядок отримання подарунків

10.1. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту інформування Переможця місяця Акції про право на отримання Подарунок, Переможець узгоджує з представниками Організатора Акції дату, місце і час отримання сертифікату. 

10.2 При передачі представником Організатора Акції Переможцю Акції Подарунка потрібно мати документи, які засвідчують особу – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, назвати номер телефону та передати переможний чек.

10.3. Відмова у наданні даних, які засвідчують особу позбавляє Переможця Акції права на отримання Подарунку та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Подарунку. У такому випадку право на отримання подарунку переходить до наступного за списком резервного Переможця Акції, що передбачено п. 9.2. цих Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором Акції.

10.4. Додаткові витрати, понесені особою, з метою отримання Подарунку не відшкодовуються Організатором Акції.

10.5. Оподаткування виграшу (Подарунку) здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за контроль оподаткування (утримання та перерахування податків у зв’язку з отриманням виграшу (Подарунку) в рамках проведення Акції) несе Організатор Акції.

10.6. Заміна призу на інше благо або грошовий еквівалент не допускається.

10.7. Кількість Подарунків, які розігруються в Акції, є обмеженою. Організатор Акції має право за власним бажанням змінити кількість Подарунків шляхом внесення змін до цих Правил.

 10.8. Подарунки не зображені на рекламних матеріалах.

10.9. Переможець Акції не може самовільно передавати або уступати свої права отримати подарунок третім особам за виключенням умов п. 10.3  цих Правил.

 

 1. Права та Відповідальність Сторін

11.1. Беручи участь в Акції, всі Учасники погоджуються з Правилами Акції та зобов’язуються їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального засвідчення процедури отримання Подарунку від Організатора Акції.

11.2. Беручи участь у Акції, кожен Учасник – Переможець розіграшу подарунку тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції, зокрема використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/ маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (у т.ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у глобальній мережі інтернет на офіційній сторінці Farm Fresh у Facebook, будь-яких друкованих матеріалах.

11.3. Своєю участю в розіграші (Акції) всі Учасники погоджуються з тим, що їхні дані, отримані під час проведення акції будуть занесені в базу даних Організатора Акції, можуть у подальшому бути використані Організатором Акції без будь-яких часових обмежень, у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень тощо.

11.4. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни в ці Правила з обов’язковим їхнім розміщенням у глобальній мережі інтернет на офіційній сторінці Farm Fresh у Facebook

11.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

11.6. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність наданої учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.

11.7. Організатор Акції не несе відповідальності за використання Подарунку після його отримання учасником Акції.

11.8. Організатор Акції не вступає у суперечки між учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Подарунку та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання Подарунку.

  11.9. Організатор не несе відповідальності за роботу додатку Viber, мережі Інтернет, Facebook, операторів зв’язку, будь-які мережеві та технічні збої, внаслідок яких повідомлення або Подарунок не надійшов до Переможця Акції, або надійшли із запізненням, або були загублені або пошкоджені, або внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або були невчасно повідомлений про право на отримання Подарунку Акції.

  11.10. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасників Акції отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, зокрема у зв’язку з відсутністю у них необхідних документів, а також за відсутності особи, що здобула право на отримання Подарунку Акції, неможливості її повідомлення про відповідний Подарунок.

11.11. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

11.12. Отримання Подарунку допускається лише Учаснику Акції, що здобув право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок, або право на отримання його буде предметом угоди, засобом платежу, або буде виступати як предмет застави тощо.

11.14. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактних телефонів та адрес).

 

 Начальник відділу маркетингу ТОВ «Радивилівмолоко» Ірина Водяна